لیسه یکی دیگر از ابزار بتونه کاری

By |1399-11-20 12:38:04 +00:0016ام آذر, 1394|دسته بندی نشده|

لیسه قطعه ای فلزی است که قابلیت خم شدن به شکل مستطیلی را دارد و در رنگ کاری صنایع چوبی مورد استفاده قرار می گیرد. لیسه نیز دو نوع می باشد که از یک نوع آن در کنار کاردک مورد استفاده قرار می گیرد که به آن لیسه کاردک گفته می شود و نوع